Download betingelser

Klargøring inden afhentning

            1. EMBALLAGEN SKAL VÆRE TOM

Ingen udvendige eller indvendige produkt rester. IBC ́ere, tromler og dunke skal være helt tomme (drypfri), det vil sige fri for væske, faste partikler og/eller størknet materiale

Klargøring inden afhentning

           2. EMBALLAGEN SKAL VÆRE MÆRKET MED SIDSTE INDHOLD

Seneste indhold skal tydeligt fremgå - alle etiketter, labels etc. med seneste produktindhold, anvisninger om farligt gods, må være læsbare.

Ingen udvendige eller indvendige produkt rester. IBC ́ere, tromler og dunke skal være helt tomme (drypfri), det vil sige fri for væske, faste partikler og/eller størknet materiale

Klargøring inden afhentning

             3. EMBALLAGEN SKAL VÆRE PÅSAT LÅG

Alle bundventiler/haner, top åbninger på IBC, dunke og tromler skal være lukkede, tætte, OG påsat låg som var det en fyldt emballage.

Klargøring inden afhentning

           4. PLASTDUNKE SKAL PAKKES PÅ PALLER

Alle plastdunke skal pakkes på paller. 1 palle med 20 liter dunke består typisk af 72 dunke (6 lag) og kan stables med 2 x 36 stk. Bemærk at dunkene skal være forsvarligt filmet/sikret på pallen

Klargøring inden afhentning

           5. PLASTTROMLER SKAL PAKKES PÅ PALLER

Alle plasttromler skal pakkes på paller. 1 palle med 220 liter tromler består typisk af 8 tromler (2 lag) Bemærk at tromlerne skal være forsvarligt filmet/sikret på pallen.

Emballage Vaskeriet ApS, Industrivej 6, 6580 Vamdrup, Danmark, Tel: +45 2369 9988

Genbrug af palletanke Rekonditionering af palletanke Genbrug af industriemballage

Sm1ag.jpg